هر وقت مادرم می خندد
پدرم زیر لب دعای تحویل سال
می خواند
خانه ی ما هر روز سه چهار مرتبه،
از تهِ دل عید است

روزت مبارک مادر

تاجیک پلاستیک تولید کننده انواع ظروف یکبارمصرف پلیمری درایران فرارسید روزمادر وروز زن را به تمامی بانوان ایران زمین تبریک عرض می نماید…