اگر برای خرید شب عید برنامه دارید فرصت را از دست ندهید…

#جشنواره_زمستانی_تاجیک_پلاستیک
باماتماس بگیرید
۰۲۱۶۵۲۳۷۹۷۲

فروشندگان واقعی سودخودرا درهنگام خرید مشخص می کنند!

جشنواره_زمستانی_تاجیک_پلاستیک

فرصتی طلایی برای خریدی استثنایی
با شرکت در جشنواره زمستانی ما ضمن بهره مندی از تخفیفات ویژه در #قرعه_کشی_پایان_سال تاجیک پلاستیک شرکت نمایید.

#جشنواره
#تخفیفات_ویژه
#قرعه_کشی
جهت کسب اطلاعات بیشترباماتماس بگیرید.