با ما در ارتباط باشید

کارخانه تاجیک پلاستیک
شهریار،باغستان،دهمویز،خیابان امامزاده،خیابان رودخانه پلاک۷۸
کد پستی : ۱۵۶۶۷۸۵۶۵۳
۰۲۱۶۵۲۳۷۹۷۲-۰۲۱۶۵۲۳۸۳۶۶-۰۲۱۶۵۲۳۸۲۸۹
info@tajikplastic.com
www.tajikplastic.com